Skoči do sadržaja

I lijepa riječ sadaka je ヅ

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Na svaki ljudski zglob u svakom danu u kojem izađe sunce treba dati sadaku: sadaka je izmiriti dvojicu, sadaka je pomoći čovjeku da uzjaše svoju jahalicu ili pomoći mu da na nju digne tovar. Lijepa riječ je sadaka, svaki korak ka džamiji je sadaka, a sadaka je i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima.” Muttefekun alejhi: Buhari, 2707, i Muslim, 1009.

Uvaženi brate i poštovana sestro, ako ne možeš odvojiti od svoga imetka da bi udjeljivao sadaku, onda znaj da postoje u islamu mnogi drugi načini sadake i bez toga da udijeliš svoj imetak. Jedan od tih načina, veoma lagahan, svima dostupan, a veoma učinkovit, je i LIJEPA RIJEČ.

Budite od onih koji će biti prepoznatljivi u društvu po ozarenom licu i lijepoj riječi

Elvedin Pezić, prof.

%d bloggers like this: