Skoči do sadržaja

Vareš “leži” na zlatu: Otkriće zlata u Varešu je nada za investicije, radna mjesta i bolji život

Otkriće ovog podatka povećalo je vrijednost dionica ove firme na australskoj berzi, a nakon istražnih radova i probnih bušotina Adriatic Metals je utvrdio da jedna tona iskopnog materijala na lokalitetu Rupice sadrži 4,6 grama zlata, 500 grama srebra, 0,9 posto bakra te druge rude.

Pomoćnik načelnika za prostorno uređenje, urbanizam privredu i financije Ermin Musa u razgovoru za Klix.ba je kazao kako su na lokalitetu Vareša i ranije postojali rudnici olova, cinka i barita, a da su 2013. godine počela istraživanja tla u okolini Vareša.

“U posljednjoj dodjeli koncesije odobrena su istraživanja i eksploatacija olova, cinka i barita. Radi se na eksploataciji na ova tri materijala, a ukoliko bi se prilikom istraživanja pronašli i drugi materijali, firma je dužna to prijaviti ministarstvu koje bi poduzelo dalje aktivnosti”, pojasnio je Musa.

Koncesija je dodijeljena na 25 godina, od čega je pet godina planirano za istražne radove koji se još uvijek sprovode.

S pokretanjem rudnika tražit će snagu iz cijele BiH

U nastavku razgovora Musa je kazao kako bi, ako se otkriju veće količine zlata, život u Varešu postao ljepši.

“Ako budu utvrđene rudne rezerve koje su isplative za eksploataciju, otvorenjem rudnika bi došlo do velikih investicija i zapošljavanja. Vareš trenutno na Zavodu za zapošljavanje ima oko 1.200 nezaposlenih osoba, a s ovim projektom bi sigurno još tražili i radnu snagu iz drugih gradova”, dodao je Musa.

Adriatic Metals su osim na lokalitetu iskopa Rupice, zlato pronašli i na lokalitetu Juraševac, koje je od Rupica udaljen jedan kilometar, a sumnja se da su ove dvije rude povezane u jedan veći sistem te da postoje puno veće količine vrijednih ruda.

Milionske investicije za otkrivanje plemenitih metala u Varešu govore da se radi o ozbiljnim projektima, a život u Varešu bi se mogao promijeniti ukoliko se krene s iskopom i drugih materijala osim olova, cinka i barita.

Istražne rezultate teško je kvalifikovati kao rezerve

Društvo Eastern Mining d.o.o koje je u sto postotnom vlasništvu kompanije Adriatic Metals Limited je 2013. godine s Ministarstvom za privredu Zeničko-dobojskog kantona zaključilo Ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju metaličnih mineralnih resursa olova, cinka i barita.

Istraživanja su počela na lokalitetima Veovača gdje je do početka rata bio operativan rudnik olova, cinka i barita u vlasništvu Energoinvesta, a kupljen je od ove kompanije u stečajnom postupku krajem 2012. godine i na lokalitetu gdje se izvode istražni radovi Rupice.

Kontrolna geološka istraživanja na lokalitetu Veovača su završena i u proceduri je kod Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva postupak potvrđivanja rezervi na osnovu Elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji i proračunu rezervi kompleksne rude olova, cinka i barita u ležištu Veovača koji je dostavljen nadležnom ministarstvu.

“To je i prvi korak na započinjanju postupka pribavljanja potrebnih odobrenje u skladu sa zaključenim Ugovorom o koncesiji. Na drugom lokalitetu Rupice, u toku je izvođenje radova geoloških istražnih bušenja te s obzirom na činjenicu da su ista na samom početku, teško je njihove rezultate kvalifikovati kao rezerve bez obzira o kojem se mineralu radi. Potpune informacije će biti dostupne tek nakon okončanja istraživanja i potvrde rezervi od nadležnog ministarstva”, saopćeno je iz Eastern Mining d.o.o Sarajevo.

%d bloggers like this: