Skoči do sadržaja

Hayat TV nam i ovog ramazana za sehur nudi pohovani duodecimalni šiizam

Islamska zajednica je ove godine spremila ramazanske emisije koje nudi besplatno televizijskim kućama. Uprava za vjerske poslove u saradnji sa RTV IZ BIR snimila je radijske i televizijske emisije o različitim aspektima ramazana, posta i ramazanskih običaja na području BiH. Svi snimljeni materijali su stavljeni besplatno na korištenje zainteresiranim radijskim i televizijskim kuća.

Uprkos tome, TV Hayat i ove godine, kao što je i tokom nekoliko prethodnih, u vrijeme sehura emitira predavanje direktora šiijsko–iranskog centra Mulla Sadra (centar na kojeg je Islamska zajednica u BiH upozorila da širi propagandu i promiče šiijske sektaške stavove da je Kur’an nepotpun).

Šiijski centar Mulla Sadra je očito dobro platio Hayatu da za sehur pušta predavanja Akbar Aydia. Koliko novca, toliko šijskih predavanja.

Jedina olakšavajuća okolnost za Hayat je ta što su predavanja Akbara Aydia toliko dosadna i nerazumna da je teško vjerovati da ih iko gleda.

20-minutna emisija u kojoj direktor Mulla Sadre Akbar Aydi na perzijskom jeziku promiče šiitske ideje i time direktno ruši temelje višestoljetne Ehli-Sunnetske tradicije u BiH zove se ”Ramazansko biserje”. Pomenutu emisiju TV Hayat svako jutro emitira u terminu 02:20, odnosno u vrijeme sehura.

This slideshow requires JavaScript.

Naš Haber

%d bloggers like this: