Skoči do sadržaja

“Munja sa Žuči” – Fehim Agić Aga: Heroj Armije BiH koji je mnogo puta namagarčio četnike

Fehim Agić Aga je rođen 13.02.1968. godine u Sarajevu. Aktivno vojno lice. U redove Armije RBiH stupio je 06.04.1992. godine.Najviše ratno priznanje „Zlatni ljiljan“ dobio je 1992. godine kao pripadnik 1. mehanizovane brigade i odlikovan je činom majora A RBiH. Poginuo je 19.02.1993. godine na brdu Žuč / Golo brdo – Sarajevo, od granate, kao vojnik, na dužnosti zamjenika komadanta 1. bataljona 1. mehanizovane brigadekoja je kasnijim uvezivanjem i ukrupnjivanjem sarajevskih brigada  ušla u sastav 1. Slavne – 111. Viteške brigade . Jedna ulica u Sarajevu nosi njegovo ime. Ukopan je na šehidskom mezarju „Kovači”.

“Munja sa Žuči”, Fehim Agić Aga spada u red boraca naše Armije o kome će se pričati legende. A nisu legende, nego stvarnost. Kao starješina bivše JNA bio je jedan od vrhunski obučenih pomorskih diverzanata. Iz kasarne u Splitu bježi uoči agresije na Hrvatsku i ““priključuje se u borbu za odbranu svoje Domovine.

A onda je taj pomorski diverzant otišao na brdo Žuč, gdje se snalazio kao riba u vodi.
Sretao sam ga mjesecima na Žuči, na prvim linijama, u borbama, pratio sam njegove britke komande…Sjećam se kada je, u toku jedne bitke, preko motorole tražio od susjedne jedinice da se “uništi četničko gnijezdo sa desne strane”, jer ne može dalje, a inače se “već nalazim tu i tu.” Šehović ga je odmah ukorio zbog tog otkrivanja svoga položaja.

Ma oni su glupi. Dok skopčaju gdje sam, vi možete uništiti njihovo gnijezdo“-odgovorio mu je Aga.
Aga je mnogo puta četnike, mahalski rečeno, namagarčio. Navodio je njihovu artiljeriju na vlastite položaje, izdajući im komande…Ipak, nezaboravan je događaj koji se zbio u jeku borbe za kotu 850, kada je Aga otišao daleko naprijed, a nestalo mu municije. Da bi sačekao municiju na bezbjednom, uskočio je u jedan rov koji je bio pun-četnika!
-“Balija!”-rekao je jedan od četnika.


-“Kakav balija!”-dreknuo je Aga na četnike i kapom, na kojoj je bio znak sa ljiljanima, udario po koljenu ““i sakrio znak! “Ja sam već izgubio dva brata, a vi se tu krijete! Marš napolje! U borbu!
Četnici su nevoljko napuštali rov. On im je izdavao naredbe za borbu i davao im, već naslućujete, kakav “ratni raspored”. Aga se i tada izvukao, a naši su otvorili žestoku vatru po “njegovim” četnicima.
Aga je bio dvostruki dobitnik “Zlatnog ljiljana”. Bio je srećan. A ta njegova sreća izvirala je iz borbe. Borio se i radovao. Kada je zauvijek napustio Žuč, imao je samo 27 godina.

%d bloggers like this: