Skoči do sadržaja

Kada Hag ne može naći zločinačko djelovanje branilaca RBiH, onda to pokušavaju propagandni mediji

Ovako to rade ozbiljni sistemi koji žrtve Bošnjake žele poistovijetiti sa zločincima. U tekstu i videu kojeg su napravili DW i N1 afirmisali su nekakvog Amira Reku, okitili priču ljupkim riječima, humanizmom, ali su perfidno bacili ljagu na čitavu našu časnu odbranu. Priča govori, ponajviše, o tome kako Amir nije htio uništiti srpsko selo, iako je to od njega tražila komanda Teritorijalne odbrane RBiH. Kao što je poznato haškom tribunalu, ali i domaćim sudovima, nisu zabilježeni sistemski i na osnovu naredbi civilnih i vojnih vlasti Republike Bosne i Hercegovine zločini, pogotovo ne masovni pa je ovo izmišljanje da je neko naredio da se čitavo srpsko selo očisti velika podvala. Naredba da se selo zauzme, što je legitiman postupak u ratu, ovdje je protumačena kao naredba da se počine masovni zločini uključujući ubijanje i civila. Dokaz za to su stotine sela koje su oslobodili branioci RBiH, ali nisu počinili ratne zločine izuzev 2 – 3 slučaja. Zašto bi ovaj izuzetak, zasnovan na samovolji pojedinaca, a na na komandi, važio za selo u okolini Goražda, a ne bi pravilo humanosti koje je dokazano nebrojivo mnogo puta?

Dokaz da je ova objava klasična medijska podvala i da su lučem tražili nestabilne i nerelevantne sagovornike, a s ciljem širenja agresorskih teza, je dio u kojem Amir govori: “Nikada, do tada, nisam čuo povike ‘Allahu Ekber’. To me je šokiralo. To nije u prirodi i običajima Bošnjaka iz BiH nikada bilo”. Sataniziranje manifestacije da je Bog najveći i da ono nije imanentno bosanskim muslimanima, diskredituje Amira Reku kao ozbiljnog sagovornika i otkriva stvarne ciljeve medija koji donose ovakve priče. Hoće poručiti da su snage odbrane RBiH bile fundamentalizirane horde koje “čiste srpska sela”.

U uvodu N1 i DW govore da je u ratu teško bilo biti (dobar) čovjek. Nije, među braniocima skoro svako je bio takav, osim pojedinaca. Za razliku od druge (i treće) strane koja mora lučem tražiti primjere ljudskosti, a onda takve iznimke diže u nebesa (Srđan Aleksić) i propagandom ih distribuira kao zajednički imenitelj svom ratnom djelovanju.

%d bloggers like this: