Skoči do sadržaja

Inicijativa za Stolac: Nastavlja se teror HDZ-a nad građanima Stoca

Inicijativa za Stolac ovim putem želi upoznati javnost da su aktivisti Inicijative mjesecima prije izbora kontinuirano upozoravali na aktivnosti predsjednika OIK Stolac, Ivana Perića. Cilj tih aktivnosti bila je očita priprema terena za falsificiranje legitimne izborne volje glasača u Stocu. Dokumentovano smo na vrijeme ukazali na sve uočene nepravilnosti prije izbora sljedećim institucijama: Ambasadi SAD-a u BiH, OHR-u, OSCE-u i mnogim drugim međunarodnim faktorima. Prijave, upozorenja i obavještenja u vezi sasvim nepravilnostima prije izbora smo poslali OIK Stolac, CIK BiH, Policijskoj stanici Stolac, MUP-u HNK, Tužilastvu BiH, te svim medijima i zainteresovanim stranama.

Nažalost, osim nekoliko medija koji su profesionalno uradili svoj posao, niko od gore navedenih nije poduzeo nikakve konkretne aktivnosti kako bi se na vrijeme spriječilo kriminalizovanje izbora u Stocu. Za sve što se desilo u Stocu 02.10.2016. godine najveću odgovornost snosi OIK Stolac i Ivan Perić, kao i CIK BiH, PS Stolac, MUP HNK, i sve ostale nadležne institucije koje su na bilo koji način mogle spriječiti kriminalno organizovanje krađe demokratije u Stocu.

U toku izbora 02.10.2016. godine međunarodni i domaći nevladini posmatrači i mediji su se lično uvjerili u masovna flagrantna kršenja Izbornog zakona i Ustava BiH, te u samovolju predsjednika OIK Stolac. Navest ćemo samo primjer na biračkom mjestu Crnići, na kojem je Ivan Perić Anelu Hasiću, članu biračkog odbora na biračkom mjestu Crnići, nakon što se g. Hasić pozvao na propisane procedure rekao: “Kakav zakon, bit će onako kako ja kažem, a ako nastaviš tako, smijenit ću te.”

Ivan Perić je, nakon što je HDZ BiH uvidio da će izgubiti izbore u Stocu, krenuo da unaprijed pripremljenim rješenjima smjenjuje članove odbora ispred Inicijative za Stolac i postavlja nove članove ispred HDZ-a. Bilo je jasno da je taj scenario unaprijed pripremljen i da HDZ ni pod koju cijenu neće dozvoliti da izgubi izbore. Maltretiranje, šikaniranje i prijetnje članovima biračkih odbora Inicijative za Stolac, te posmatračima od strane HDZ-ovih posmatrača, članova biračkih odbora i uz podršku Ivana Perića vršeno je konstantno, od trenutka samog otvaranja biračkih mjesta. Situacija je eskalirala oko 11:00h, gdje su zastrašivani posmatrači i članovi biračkih odbora ispred Incijative, koji su iskazivali ozbiljnu zabrinutost za vlastitu sigurnost. Njihova sigurnost, kao i sigurnost glasača je u tom trenutku bila ozbiljno ugrožena, sa tendencijom prerastanja u ozbiljan sukob. Policijski službenici nisu uredno obavljali svoj posao i nisu bili prisutni na svim biračkim mjestima, te nije postojao nikakav način da se ljudi kojima se konstantno prijetilo zaštite.
Za sve sigurnosne propuste koji su se desili 02.10.2016. godine odgovornim smatramo komandira PS Stolac, komesara MUP-a HNK, te sve ostale nadležne institucije. Jedan od dokaza pristrastnosti komandira PS Stolac je i davanje informacija HDZ-ovim medijima i portalima, a vezanima za dešavanja 02.10.2016. godine, koje su korištene u svrhu promicanja propagande HDZ-a BiH i štićenja neregularnosti izbornog procesa. Očit primjer je objavljivanje laži da je g. Zoran Turković prijavio dvije osobe iz Inicijative za Stolac za kršenje propisa i procedura, što je imenovani javno odlučno opovrgnuo.

Medijski istupi čelnika MUP-a HNK, a vezanih za dešavanja u Stocu i davanje kvalifikacija djela prije okončanja istrage, jasan su primjer potčinjenosti MUP-a HNK političkim ciljevima i željama HDZ-a BiH. Osuđujemo način na koji HDZ uz pomoć MUP-a HNK pokušava usmjeriti tok istrage te utjecati kako na javno mnijenje tako i na pravosudne institucije, sve sa ciljem kriminalizacije pojedinaca Inicijative za Stolac i ovog demokratskog pothvata u cjelini. Nama u Stocu ovo nije novina, nego samo predstavlja nastavak brutalnog i očitog kršenja temeljnih ljudskih prava većine građana Stoca, koje traje već 26 godina.

Inicijativa za Stolac čvrsto i odlučno istrajava na principima jednakopravnosti svih građana Stoca, te nastavljamo, kao i do sada, pozivati sve građane Stoca na suzdržanost, mir, dostojanstvo i solidarnost. U Stocu ne postoje nacionalni sukobi, nego suprostavljanje građana, svih nacionalnosti, teroru i organizovanom kriminalu HDZ-a Stolac. Svaka podrška svih dobronamjernih građana Bosne i Hercegovine i svijeta nama je potrebna i dobrodošla. Svim medijima koji radi svojih prljavih interesa prenose laži i dezinformacije poručujemo da Stočani dobro znaju šta je istina i da nas neće obeshrabriti ni zastrašiti. Profesionalnim medijima i novinarima se iskreno zahvaljujemo na pomoći u probijanju medijske blokade.

Na kraju, sasvim je jasno da su izbori u Stocu morali biti prekinuti. Nije postojala nikakva druga mogućnost sprečavanja kidnapiranja i falsifikovanja volje građana. Nećemo dozvoliti da nam bilo ko nameće vlast i da se od nas očekuje da to prihvatimo. Tražimo od svih građana Stoca da se sa nama mirno nastave boriti za naša demokratska prava. Ponavljanje izbora željno očekujemo, ali insistiramo da se organizuju od strane CIK-a BiH direktno, a uz nadzor međunarodnih organizacija. Molimo vas da ne nasjedate na provokacije, da ne širite dezinformacije i da svi zajedno istrajemo u našem zajedničkom cilju. Jednakopravnost za sve građane Stoca!

Inicijativa za Stolac

BIH
%d bloggers like this: