Skoči do sadržaja

Šta je razlika između islamske i konvencionalne banke ?

Priredio Almir Čolan

Konvencionalne banke gledaju na novac kao robu koja se prodaje ili kupuje, što je u suprotnosti s funkcijom novca kao sredstva razmjene i mjerila vrijednosti drugih stvari. Islam, kao i kršćanstvo i judaizam, zabranjuje zarađivanje novca novcem, ali omogućava dobit nakon što se novac prebaci iz monetarne u ekonomsku funkciju.

Dakle, da bi novac bio koristan, mora se pretvoriti u nešto što je samo po sebi korisno, pa islamska banka tek onda može imati korist i profit kroz poslovanje. Naprimjer, finansiranje kuće, projekta ili biznisa od islamske banke nalaže da banka uloži sredstva i preuzme proporcionalan dio posjedovanja i rizika kako bi opravdala profit.

%d bloggers like this: